Våre bærekraftsinitiativer

Mestergruppen jobber kontinuerlig med å integrere bærekraftsinitiativer i våre virksomhetsområder. Vi ønsker å utvikle produkter og tjenester som påvirker samfunnet på en positiv måte. Vi vil ta vårt samfunnsansvar og arbeide målrettet for å bidra til å redusere og stoppe klimaendringene. Her er noe av det vi jobber med.

Bekjempe klimaforandringer

Byggebransjen i Norge står for 15 % av de samlede utslippene av CO2. Derfor har vi et særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr. 13 som er å bekjempe klimaforandringene. Vi skal finne løsningen på hvordan Mestergruppen kan bli klimanøytrale og ta viktige skritt på veien mot klimanøytralitet.

Grønnvaskingsplakat

Mestergruppen har signert Grønnvaskingsplakaten som Skift, Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender står bak. Mestergruppens konsernsjef, Mikkel Sandvik, bekrefter at konsernet tar avstand fra grønnvasking.
– Klimakrisen er reell. Det må reelle tiltak til for å avhjelpe. Grønnvasking kan bidra til å forsterke klimaproblemet gjennom at de virksomheter som gjør dette gir et feilaktig inntrykk av at de er en del av løsningen. Mestergruppen tar sterk avstand fra grønnvasking, sier Sandvik.

Miljøfyrtårn

I 2021 ble hovedkontoret til Mestergruppen Miljøfyrtårnsertifisert. Fra før har konsernet 24 bedrifter og avdelinger som er Miljøfyrtårn.

– Miljøfyrtårnsertifikatet gir oss mulighet til å måle Mestergruppens klimautslipp og identifisere tiltak for å redusere dem ytterligere. I tillegg gir det et miljøledelsessystem med rutiner og skjemaer for prosesser som HMS, innkjøp, transport og avfallshåndtering, sier Lars-Fredrik Forberg som er Miljøfyrtårnansvarlig i Mestergruppen og direktør for boligutvikling.

Reiser utgjør det største bidraget til CO2-utslipp for Mestergruppens hovedkontor og tiltak er satt i gang for å redusere utslipp med blant annet en ny reisepolicy, dialog med gårdeier og fokus på holdningsendringer blant de ansatte.

Det jobbes med å få flere forhandlere, entreprenører og butikker tilknyttet Miljøfyrtårn-ordningen.

Ved å være en Miljøfyrtårn-virksomhet har vi forpliktet oss til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og vi dokumenterer våre miljøprestasjoner hvert år i en klima- og miljørapport. Rapporten er et styringsverktøy som gir god oversikt over Mestergruppens miljøprestasjoner, både positive og negative.

Rapporten består av tre deler:

  1. Tall/miljødata for fjoråret.
  2. Gjennomførte tiltak for fjoråret.
  3. Handlingsplan for inneværende år.

Les vår klima- og miljørapport for 2020 her

Klimagassberegninger

Som de første i Norge gjør Mestergruppen klimagassberegninger på utvalgte boliger. I disse beregnes CO2-utslippet gjennom hele byggets levetid, basert på miljødata fra produktleverandørene. Beregningene brukes til å finne mer miljøvennlige materialer, energikilder og byggemetoder. I tillegg kan sluttkunden se utslippene fra sitt eget hus.

Systemhus, som eies av Mestergruppen, har lansert kataloghuset «Oslo» med eget klimagassregnskap.

– Et klimagassregnskap for nye boliger er første steg på veien til å kunne ta bevisste og bærekraftige valg når vi bygger hus, sier Trond Lie, kjededirektør i Systemhus.

Etiske retningslinjer

Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.

Mestergruppen har etablerte rutiner og god oversikt over hvilke varer og leverandører som har miljøsertifikater. Vi stiller også krav til leverandørene om å oppfylle våre etiske retningslinjer.

Les alle våre etiske retningslinjer her


Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, og Lars-Fredrik Forberg fra Mestergruppen under utdelingen av miljødiplom til nysertifiserte i Oslo rådhus 25.10.2021. Foto: Oslo kommune