Bolig

Vi har over 30 arkitekter og ingeniører gjennom selskapene Unikus og Klepp Prosjektering, som gjerne designer din drømmebolig. Gjennom Mesterhus og Systemhus er vi Norges største boligaktør med igangsetting av rundt 2000 arkitekttegnede boliger hvert år.

Spill av film og se hva Mestergruppen Bolig kan tilby sine kunder:

 

 • Mesterhus

  Grunntanken til Mesterhus er å bygge kvalitetshus. Bygget av din lokale byggmester, forankret i fagkunnskap, med seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen. Mesterhus har de siste 14 årene vært Norges største boligbygger og er ledende på utviklingen av energieffektive boliger.
  Les mer på http://www.mesterhus.no

 • Systemhus

  Utvikler og bygger hus med vekt på god design og et godt inneklima. Dette er viktig for deg da det sikrer funksjonelle og helseriktige hus. Våre forhandlere er dyktige fagfolk som bygger husene etter et omfattende teknisk konsept. Det gir høy kvalitet, et effektivt byggeri og fremdrift i henhold til avtale.
  Les mer på http://www.systemhus.no/

 • Blink Hus

  Blink Hus er en av norges største boligkjeder, og vi produserte i 2016 over 1000 boliger. Blink Hus har 35 dedikerte medlemsbedrifter som i gjennomsnitt omsetter for over 50 millioner hver. Blink Hus garanterer kvalitet.
  Les mer på www.blink-hus.no

 • Unikus

  Unikus er et arkitekt og ingeniørfirma med solid erfaring og kunnskap innen byggprosjektering. De er spesialisert på boliger, lavblokker og barnehager. De har også prosjektert næringsbygg, da ofte i samarbeid med andre rådgivningsmiljøer.
  Les mer på http://www.unikus.no

 • Klepp Prosjektering

  Klepp Prosjektering leverer arktitekttjenester, konstruksjon og regulering/-utvikling og har detaljkunnskaper på de til enhver tid gjeldene forskrifter og lovverk.  
  Les mer på http://www.klepp-prosjektering.no